Sahlin om kritiken: Den är väl känd

Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin ville på lördagen inte låta sig intervjuas med anledning av kritiken från 60-talet kommunpolitiker i kommuner med energikrävande industrier. Sahlin lämnade däremot en skriftlig kommentar:

”Nätverket för fram dessa väl kända åsikter då och då. Vi har regelbundna träffar och en bra dialog om dessa frågor. Partikongressen har bekräftat under hela 90-talet att kärnkraften ska fasas ut i den takt som den kan ersättas med förnybara energikällor, i en takt som är bra för sysselsättning och välfärd.”

Läs tidigare artikel: