Föräldrar anmäler kränkning till Skolverket

En grupp föräldrar vid Mellanselskolan i Anundsjö i Örnsköldsvik har till Skolverket anmält att flera av eleverna har blivit kränkta av två lärare.

Det hände för två år sedan och då löste skolan problemet genom att dom drabbade eleverna slapp undervisas av de kritiserade lärarna.

Det som har gjort att föräldrarna anmält det hela till Skolverket nu är att småsyskonen till flera av de drabbade eleverna riskerar att få en av de utpekade lärarna till hösten. Föräldrarna vill att Skolverket ska rikta kritik mot kommunen som driver skolan.