Värnamoläkare skrev ut narkotiska medel till unga

En läkare i Värnamo får kritik av socialstyrelsen för att han skrivit ut en stor mängd narkotiska och beroendeframkallande medel.

Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Jönköping har granskat 13 patientfall. Några journaler finns inte och enligt läkaren beror det på att han drabbats av ett datahaveri.

De anteckningar som socialstyrelsen istället fått visar inte varför patienterna sökt vård eller varför de beroendeframkallande läkemedel skrivits ut, skriver Värnamo Nyheter.

Socialstryelsen anser att det var anmärkningsvärt stora mängder narkotiska medel som skrevs ut och att pentienterna var väldigt unga. Men eftersom mannen nu slutat att vara verksam som läkare nöjer sig Socialstyrelsen med att enbart kritisera läkaren. Däremot kommer man att ska följa upp honom och förutsätter att han inte kommer aktt skriva ut liknande preparat.