Så ska EU:s fattigaste få ett värdigare liv

2:17 min

Sverige kommer för första gången att delta i ett EU-program riktat till unionens fattigaste medborgare - FEAD. 90 miljoner kronor satsas under en femårsperiod i syfte att ge bland annat romer som tillfälligt bor här ett värdigare liv.

Så här beskriver Nardin Crisbi, nationell samordnare, på ESF, Europeiska socialfonden, som ansvarar för programmet.

– Man kan säga att FEAD ska öka egenmakten och delaktigheten för den målgrupp som Sverige nu har definierat som individer som normalt inte täcks av socialtjänstlagen, säger Nardin Crisbi, nationell samordnare på ESF.

Tidigare program för EU:s fattigaste har enbart handlat om att dela ut mat och kläder. Detta har Sverige, tillsammans med en handfull andra länder, bland andra Storbritannien och Danmark, inte velat delta i. Som en kompromiss infördes därför en alternativ inriktning, så kallad social inkludering, och det är den som Sverige valt.

– Då vill man arbeta med att förstärka och utveckla samhällsorienterande och hälsofrämjande insatser. Det kan vara allt ifrån alfabetisering till att kunna komma till rätt instans för eventuell vård, förklarar Nardin Crisbi.

Det handlar inte om social inkludering via arbete utan fonden syftar främst till det som Nardin Crisbi kallar för "att humanisera närvaro", ett värdigare liv för EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige, som är hemlösa, chanslösa på arbetsmarknaden och står utan försörjning.

De flesta av dem är romer från Rumänien och Bulgarien, de som i dag tigger och lever på gatorna i många svenska kommuner. För deras barn öppnar programmet nya möjligheter till utbildning, om vistelsekommunen inte erbjuder dem det, säger Nardin Crisbi.

– Om en kommun tolkar att de inte har rätt till utbildning, så kan man ordna någon typ av "pop-up"- lärmiljö för barnen, under tiden som de är i Sverige.

Det svenska programmet har nu godkänts av EU-kommissionen. 78 miljoner bidrar FEAD med, och 12 miljoner skjuter Sverige till. Minst 700 individer, men gärna dubbelt så många, enligt Nardin Crisbi, ska delta i programmet fram till år 2020.

Det lanseras i Göteborg den 26 mars och senare under våren utannonseras pengar till olika projekt. Tanken är att ideella organisationer och kommuner ska arbeta tillsammans. I början av hösten sjösätts verksamheten.