Kan bli krav på körkort för motorsåg

Det kan bli ett krav i framtiden att man måste ha ett slags körkort för att få arbeta med motorsåg i skogen. I sommar kommer bland andra LRF Skog och Skogsvårdsstyrelsen att presentera ett nytt motorsågskörkort. (SR Örebro)