Monikielisyyttä ei kannusteta

Monikielisyyttä ei kannusteta Ruotsin kouluissa, toteaa kaksikielisyyden tutkija Charlotte Haglund Tukholman yliopistolle tekemässään väitöskirjassa.  Haglund tutki Tukholman lähiöiden Suomesta, Turkista, Libanonista ja Chilestä  lapsia, jotka osasivat ruotsin lisäksi äidinkieltään.

Haglund huomasi, että oppilaat tuskastuivat, sillä kouluissa ei osattu ottaa heidän laajempaa kielitaitoaan huomioon.

Opettajat eivät ymmärtäneet tutkijan mukaan erilaisesta kieli- ja kulttuuritaustasta juontuvia kysymyksiä.

Haglundin mukaan oppilaiden omien taitojen hyödyntäminen lisäisi heidän koulumotivaatiotaan ja hyödyntäisi niin koulua kuin koko yhteiskuntaakin.

Haglund totesi, että monikielisten lasten puhe oli monipuolista ja he käsittelivät kieltä luovasti.