Sista dag att söka amnesti i Spanien

På lördagen löper tiden ut för illegala invandrare i Spanien att nappa på den spanska regeringens amnesti och få uppehållstillstånd i landet. De har haft tre månader på sig att träda fram.

In i det sista är det många som vill utnyttja den spanska regeringens omdiskuterade erbjudande.

Ungefär 700 000 illegala invandrare av de 1 700 000 som antas finnas i Spanien har utnyttjat regeringens erbjudande och ansökt om uppehålls- och arbetstillstånd under detta speciella program.

Kunna visa upp jobbkontrakt
För att också bli accepterade måste de kunna visa upp ett jobbkontrakt och att de redan hade vistats i Spanien mer än sex månader, innan amnestin erbjöds.

De som ansökt kommer i ett av fyra fall från Ecuador och många är från Rumänien, Marocko och Colombia.

På fredagskvällen stod fortfarande tusentals personer i kö utanför myndigheterna för att ordna sig en tryggare framtid i Spanien.

Socialkontor håller extraöppet
Den spanska regeringen har avvisat krav från kyrkan, olika lokala organisationer och politiska partier att förlänga detta amnestiprogram, men arbetsminister Jesus Caldera försäkrar att närmare 200 socialkontor kommer att hålla öppet ända fram till midnatt om det så behövs.

Det spanska amnestiprogrammet har kritiserats skarpt av flera länder inom EU. Många är oroliga att de som nu får sina tillstånd i Spanien ska flytta vidare inom EU.

100-tals illegala invandrare i andra länder som Frankrike, Tyskland och Italien har också försökt ta sig till Spanien för att bluffa till sig uppehållstillstånd, men stoppats av polisen vid gränsen mellan Frankrike och Spanien.

Tillgodose behovet av arbetskraft
För spansk del har amnestin dock handlat om att tillgodose olika näringsidkares behov av arbetskraft och ett sätt att få in skatt.

I jakten på terrorister efter de blodiga attackerna mot förortstågen den 11 mars förra året är det viktigt för den spanska regeringen att få bättre kontroll över vilka som befinner sig i landet.

Alice Petrén, Paris
alice.petren@sr.se