Intern s-kritik mot regeringens politik

Regeringen får ny intern kritik för planerna på att avveckla kärnkraften. Drygt 60 socialdemokratiska kommunpolitiker är oroliga för att strömmen inte kommer att räcka och menar att energipolitiken är alltför anpassad till miljöpartiet.

– Vi upplever att partiet är väldigt anpassat hela tiden till vad miljöpartiet tycker och tänker för att man ska få fortsätta att regera. Socialdemokratiska väljare måste också känna igen sig någon gång i hur partiet uppträder, säger socialdemokraten Anders Larsson, ledamot i Vänersborgs kommunfullmäktige.

Anders Larsson är en av de 60-tal socialdemokratiska politiker som ligger bakom angreppet på partikamraterna i regeringen.

Kritik mot samarbetet med miljöpartiet
En regering som de anser är alltför eftergiven i sitt samarbete med stödpartiet miljöpartiet, vilket syns i materialet inför höstens partikongress, menar de.

De här kommunpolitikerna representerar orter med företag som kräver mycket energi.

I en debattartikel i Dagens Nyheter på lördagen protesterar man mot vad man kallar felaktiga och vilseledande motiveringar för att avveckla kärnkraften, till exempel om de svenska reaktorernas hållbarhet.

Sahlin: Vi tänker på industrin
Men samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin hävdar att man visst tänker på industrin.

– Man vill verkligen veta att vi står upp för industrins villkor. Det tycker jag en avveckling av kärnkraftverken är en förutsättning för, salltså att garantera industrin långsiktiga och bra villkor av energi som vi vet är säker och för framtiden, säger hon.

Anders Larsson i Vänersborg tror att många bland de 60-tal kritiska kommunpolitikerna gärna skulle se att regeringen bröt samarbetet med miljöpartiet. Mona Sahlin tolkar partikamraternas kritik så här:

– De känner en oro överhuvudtaget för utvecklingen i sina orter. Den förstår och ser jag, men jag kan inte tro att hålla fast mer vid den gamla tekniken, som kärnkraften är, skulle lugna den opinionen. Vi måste visa att hela vår politik gynnar industrin i Sverige. Oron tar jag på allvar, säger hon.

Men den är obefogad?

– Ja i sak tycker jag faktiskt att den är obefogad, säger samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin.

Johan Wangström
johan.wangstrom@sr.se