Dvärgbandmasken är ovanlig

Den fruktade rävens dvärgbandmask är fortfarande väldigt ovanlig i Sverige, enligt en treårig studie från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Parasiten, som sprids främst av rävar, hittades i bara tre av knappt 2800 prover som analyserats.

De tre proverna kommer från kommuner där dvärgbandmask hittats tidigare: Katrineholm och Gnesta och Uddevalla. Sörmland är alltså det enda län där parasiten har hittats i mer än en kommun.

Och trots att den alltså bara hittats på få ställen i landet så kan förekomsten enligt SVA lokalt vara högre. De studier som gjorts tyder på att förekomsten av smittan är högre i begränsade, ganska små områden.

Sedan de första fynden av rävparasiten gjorts 2011 har dvärgbandmask påträffats även i Borlänge och Växjö.

SVA hade hoppats på över att få in över 4000 prover i den treåriga studien från landets samtliga kommuner, men det blev alltså betydligt färre. Bara 135 av landets 290 kommuner klarade målsättningen om antalet prover.

Dvärgbandmask kan spridas även till hund och katt. Hos människor kan den via sina ägg orsaka allvarliga skador, bland annat på levern.

Smittade måste ofta genomgå en levertransplantation och kan behöva livslång behandling.

Obehandlad är sjukdomen livshotande.