Fredspristagaren Trimble avgår

Protestantledaren på Nordirland David Trimble avgår som ledare för Ulsters unionistparti, UUP, som en följd av partiets förlust i det brittiska valet.

Trimble vann Nobels fredspris 1998 tillsammans med katolikernas ledare sedan de tillsammans arbetat fram ett fredsavtal samma år.

Trimble och Ulsterpartiet som i många år arbetat för ett samarbete med Nordirlands katoliker förlorade stort i valet där mer hårdföra protestantiska grupper i stället gick starkt framåt.