Sveriges Radios public service-redovisning 2018

Varje år följer Sveriges Radio upp och rapporterar hur public service-uppdraget uppfyllts. Rapporten lämnas till Kulturdepartementet samt till Myndigheten för press, radio och tv.