Dubbelrening ska få Uppsalas vatten drickbart

1:58 min

De stängda kommunala dricksvattenbrunnar i Uppsala som förorenats av brandsläckskum kan snart öppnas igen. Kommunala vattenbolaget Uppsala Vatten har med forskarhjälp från SLU testat att kombinera två metoder att rena vattnet, resultatet är lyckat enligt Uppsala Vatten.

– Vi har just genomfört en ombyggnad av det här vattenverket för att kunna selektera ut det vatten som är påverkat och skilja det från det vatten som kommer från en ren källa. Nu har vi de beslut som är nödvändiga för att kunna ta de här avstängda brunnarna i drift igen, säger planeringschef Sven Ahlgren vid det kommunala bolaget Uppsala Vatten.

Uppsala Vatten samarbetar med forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU för att finna effektiva metoder att rena dricksvattnet.

Forskaren Lutz Ahrens, vid SLU:s institution för vatten och miljö, säger att den vanliga metoden att rena vatten med aktivt kol kostar mycket pengar då det blir fråga om stora volymer under lång tid.

 – Det är vad man hittills gjort. Blandat förorenat och rent dricksvatten och behandlar allt samtidigt. Vi tänker separera vattnet i två flöden och endast behandla det förorenade vattnet, säger Lutz Ahrens, och fortsätter:

– Det är bättre att kombinera två metoder så att man koncentrerar den vattenmängd som ska filtreras istället för att blanda allt vatten.

Uppsala är en av flera platser där man för några år sedan fann föroreningar i dricksvatten av perfluorerade kemikalier, PFAS, från brandsläckskum. PFAS bryts inte ner i miljön och de lagras i människor och djur som får dem i sig.

Enligt Livsmedelsverkets bedömning KAN så många som 3,6 miljoner svenskar ha dricksvatten som skadats av de här kemikalierna.

Men bilden kan klarna efter pågående kartläggningar som sker hos bland annat Försvarsmakten. Under tiden jobbar de berörda kommunerna var för sig med att försöka få vattnet i drickbart skick.

Det är egentligen den enda möjlighet vi har, att behandla vattnet. Och det är ju en åtgärd man kan tillgripa i det korta perspektivet. Men naturligtvis tycker vi att det är viktigt att man angriper källan till problemet. Men det är ju snarare en fråga för tillsynsmyndigheten att jobba med, säger Sven Ahlgren.