Storforsbor vill ha mest mobiltäckning

Drygt 4 000 personer har i en webbenkät lämnat förslag till Telia om var någonstans de vill ha ökad mobiltäckning runt om i Sverige. I Värmlands län har 148 önskemål registrerats. Sex kommer från Storfors kommun, som sett till antal kommuninvånare hittills toppar intresset i länet.