Infekterad tvist mellan förening och Affärsverken

En bostadsrättsförening i Karlskrona anklagar Affärsverken och kommunen för att medvetet förhala en ansökan från föreningen.

Bostadsrättsföreningen vill byta bort fjärrvärme mot bergvärme för att sänka driftskostnadern. Ansökan lämnades in i september men fortfarande har det inte kommit något svar. Det väntas i mars.

– Det är åtta månader senare än vad jag hade tänkt att det skulle vara klart, säger ordföranden Pontus Thoresson till Blekinge läns tidning.

Anledningen till förhalningen anser bostadsrättsföreningen är att Affärsverken och kommunen är oroliga för att fler ska byta bort fjärrvärmen. Enligt Pontus Thoresson har föreningen gått miste om 200 000 kronor på grund av det här.

Affärsverken menar att de inte har förhalat någonting medvetet.