Hotbild mot försvaret - ska tänka efter kring uniform

5:06 min

Överbefälhavararen uppmanar de försvarsanställda att tänka efter kring att klä sig i uniform om de vistas ensamma på vissa offentliga platser. Det finns nämligen en hotbild mot dem.

Bakgrunden är att försvarets säkerhetsavdelning har bedömt att det kan finnas en hotbild mot personer som är anställda i försvaret och som visar sig i uniform.

Det var efter ÖB:s chefsmöte i förra veckan som informationen skickades ut till alla försvarsanställda.

Kent Löving, informationschef på F17, betonar att det inte är uniformsförbud utan istället upp till individen att tänka efter om det är lämpligt på vissa platser.

– För vissa inger uniformen en trygghet och för andra ett hot. I princip gäller rekommendationen bara om man åker själv men vi ska inte tveka att visa oss i uniform, det ska vi vara stolta över, säger Kent Löving.   

Till exempel om man åker till och från jobbet med tunnelbanor så är det inte nödvändigt att bära uniform. Kent Löving tycker det är tråkigt att de anställda inte ska kunna bära sina arbetskläder utan risk. Han själv tvekar däremot inte för att bära sin uniform med stolthet.  

– Jag är stolt över min uniform och stolt över att vara anställd vid försvaret så tvekar inte att bära min uniform, säger han.