Teknik och design är mest populärt

Teknik- och designprogrammet är den mest populära utbildningen vid Högskolan på Gotland. Till höstens totalt 40 platser har 88 personer sökt teknik- och designprogrammet som sitt förstahandsval.

- Det är en utbildning som kombinerar konst och teknik, vilket inte finns på många andra håll i landet. Utbildningen är efterfrågad på arbetsmarknaden och de som läser den har goda chanser att få jobb, säger Hans Jansson, planeringschef vid Högskolan på Gotland.

Men några planer på att utöka antalet platser vid programmet finns inte.

- Det är en krävande utbildning, när det handlar om lokaler och kringutrustning, därför har vi inte planer i nuläget på att utöka antalet platser, säger Hans Jansson.