E18 har stängts av vid branden i Karlskoga

Branden i en plastfabrik i Karlskoga pågår fortfarande vid niotiden på morgon för fullt, och nu har E18 stängts av för trafik. Vattenkanoner har satts in i släckningsarbetet och för att få tillgång till mer vatten har räddningstjänsten dragit en slang över vägen. Brandlarmet gick vid halvfyratiden i morse och Peter Backman som är brandchef på plats vid JH Plast i Karlskoga berättar hur det ser ut.

Orsaken till branden är inte känd. Polisen ska göra en teknisk undersökning så fort det går, men än återstår mycket arbete med att släcka branden.

Trafiken leds via andra vägar förbi den avstängda sträckan på E18. Polis finns på plats och dirigerar trafiken.