Tinnitus vanligt trots större kunskap

Trots att vi blir mer och mer medvetna om riskerna med höga ljud tycks antalet människor som drabbas av tinnitus inte minska.

Det finns flera många saker som kan orsaka tinnitus, men den vanligaste är att örat utsatts för alltför starka ljudnivåer upprepade gånger.

Örat kan då få skador som ger tinnitus; ett entonigt eller brusande ljud som aldrig tystnar och som inte går att operera bort.

Trots att vi vet betydligt mer om riskerna med höga ljud idag är det inte färre som drabbas.

Forskaren Gerhard Andersson tror att det beror på att ljuden vi utsätts för idag är annorlunda och fler än tidigare. Ljud som vi inte alltid ens tänker på att vi utsätter oss för kan vara farliga.