Attraktiva hus börjar byggas i Sölvesborg

I över fyra år har den nya stadsdelen med attraktiva tomter i Sölvesborg planerats, men nu kommer byggstarten allt närmare.

Om drygt ett år räknar kommunledningen med att den första tomten i området öster om Sölvesborgsviken är klar för inflyttning.

Ny stadsdel ska växa fram
– Det är oerhört viktigt för kommunens framtida utveckling att vi kan erbjuda en bra och tilltalande boendemiljö, säger vice kommunalrådet Per-Olov Larsen (s).

Det var när kommunen i början av 2001 köpte markområdet öster om Sölvesborgsviken som den nya stadsdelen började planeras.

Nu efter drygt fyra år av planering börjar arbetet att ge resultat och den första av de totalt 200 tomterna i området beräknas vara inflyttningsklar hösten 2006.

Långdraget projekt
– Jag är medveten om att det har dragit ut på tiden och jag tycker själv att det har tagit onödigt lång tid. Samtidigt får man respektera att processen i så här omfattande projekt är krånglig och invecklad med ett antal utredningar som måste göras, säger Per-Olov Larsen.

Kommunledningens förhoppning är att de nya attraktiva bostadsområdena ska bidra till att fler väljer att bosätta sig i Sölvesborg.

– En positiv befolkningstrend är viktig för kommunens utveckling och den här satsningen hoppas vi ska medföra en ökad inflyttning, säger Per-Olov Larsen.