Markägare får information om fornlämningar

Nästan sexhundra brev om fornlämningar och kulturlämningar har i dagarna skickats ut till skogsägare i Dalarna. Det är skogsvårdsstyrelsens distrikt i Leksand, Rättvik, Gagnef och Vansbro som valt att informera markägarna om de lämningar som hittats på deras marker.

För några år sedan började man dokumentera lämningar ute i skogen. Arbetslösa personer går runt i markerna och hittar spåren efter våra förfäder. Det handlar om kolbottnar och rester av kolarkojor som vittnar om det tunga arbetet i skogen, gamla odlingar och odlingsrösen.

Bland de märkligaste fynden är en hällristning i Leksand och trädristningar i Rättvik.

Nu får markägarna information om vad som hittats på just deras marker. Information som är viktig, inte minst med tanke på att markägarna är skyldiga att skydda dessa lämningar.