Kritik mot utökad friskola i Lidköping

Friskolan Lilla Broholmsskolan i Lidköping ska utökas med ett högstadium, trots att antalet skolbarn i kommunen minskar. Något som barn- och utbildningsnämndens socialdemokratiske ordförande Mario Melani är kritisk till eftersom det ökar kommunens kostnader när barn försvinner från den kommunala skolan.

- Jag ställer mig frågan om det är rimligt. Det fördyrar ju. Jag tycker inte det är vettigt när elevantalet minskar, säger Melani.

- Problemet är bara att när man säger så att någon kan få för sig att jag är emot friskolan som sådan, vilket jag inte är. Men jag vill inte ställa dom här verksamheterna mot varandra, säger Mario Melani.

Melani är också kritisk till att det inte har förts någon diskussion med kommunen innan förslaget om att utöka med ett högstadium. Reglerna bör ses över, tycker han, och detta kommer man att ta upp med Skolverket:

- Jag tycker det är nödvändigt att se över regelverket. Det här måste vara till nackdel i hur man använder resurserna.