Satsning på invandrarbarn

För att skolgången ska fungera bättre för många som invandrat till Katrineholm ska kommunen i ett nytt projekt satsa på att ge stöd till lärarna, så att de bättre ska kunna hjälpa eleverna.