Ericsson - 20 000 jobb bort

Ericsson redovisar en förlust före skatt på 5,4 miljarder kronor för årets första kvartal. Det kan jämföras med en förlust på 4,9 miljarder kronor för motsvarande period i fjol.
Försäljningen minskade samtidigt med 26 procent till 37,0 miljarder kronor. Orderingången föll med 40 procent till 41,9 miljarder kronor. Ericsson fortsätter enligt delårsrapporten att kraftigt minska kostnaderna. Kostnadsbasen ska minskas med 10 miljarder kronor i år och med lika mycket nästa år, enligt planerna. Vid slutet av 2003 räknar Ericsson med att ha sänkt sina kostnader med 40 miljarder kronor jämfört med början av 2001. Ericssons vd Kurt Hellström säger till Sveriges Radios Ekoredaktion att omkring 10 000 tjänster ska bort i år. - Det är svårt att säga exakt men det rör sig om omkring 10 000 tjänster varav 3 000 redan berörts. Grovt räknat kommer hälften av de nya neddragningarna att ske i Sverige, enligt Hellström. Men enligt ekonomiska bedömningar tyder mycket på att neddragningarna kan komma att bli lika stora även nästa år.