Kommunen säljer gammal macktomt i Köping

Köpings kommun säljer en tomt på området Skogsborg för 210 000 kronor. Köpare är en bilvårdsfirma som i dag driver verksamhet på kommunens tomt.

Tidigare har det legat en bensinmack på platsen, men den avvecklades redan 1996, och då hittades vissa föroreningar i marken. En del av föroreningarna finns kvar, men Köpings kommun bedömer att det inte finns någon grund att kräva bensinbolaget Statoil på ersättning med anledning av föroreningarna.

Det finns heller ingen anledning att hindra nya näringsidkare att verka på tomten menar man, därför föreslår Köpings tekniska kontor att kommunstyrelsen godkänner köpet. Politikerna i kommunfullmäktige ska ta beslut i frågan den 30 mars.