Inget stopp för olovlig camping

Mycket talar för att de olovliga campingplatser som Västerviks kommun kartlagt kommer att få vara kvar, i varje fall över sommaren.
På kommunen, som kan tänka sig att några av platserna får vara kvar, har ärendet överlämnats till länsstyrelsen, men där har man idag inte tid att agera.

Magnus Törnkvist på länsstyrelsen säger att man har brist på både tid och resurser och det gäller inte bara de här fallen. Det gäller generellt sett och det händer en hel del i länet som står i strid mot strandskyddsbestämmelserna, säger Magnus Törnkvist till P4 Kalmar.
De olovliga campingplatser som kommunen kartlagt och där markägaren saknar både byggnadslov och strandskyddsdispens finns framförallt i Askö-området i norra länsdelen samt på Händelöp utanför Västervik.