Stora skillnader i väntetid till sjukvård

Det är stora skillnader på väntetider inom vården i Skåne. Beroende på till vilket sjukhus man vänder sig kan skillnaden vara upp till ett och ett halvt år.

Har du ryggproblem och söker tid för undersökning på ortopedisk mottagning får du vänta i tre veckor på för en tid på sjukhuset i Simrishamn. Söker du för samma sak på Helsingborgs lasarett kan du få vänta i upp till 18 månader.

För en gynekologisk undersökning får du i Hässleholm vänta i två veckor medan samma undersökning på lasarettet i Ystad har en väntetid på nästan ett halvår.

Jämförelsen bygger på uppgifter från Sveriges kommuner och landsting som lägger upp aktuella väntetider i en databas på Internet.

Med väntetid avses tiden från det att en patient själv söker vård till det första läkarbesöket eller undersökningen.

Från 1 januari 2003 har alla möjlighet att söka vård i alla landsting i hela landet. Detta i enlighet med Landstingsförbundets rekommendation om valmöjligheter i vården.

Du har själv möjlighet att kontrollera väntetiderna på sjukhusen i Skåne. Internetadressen är www.skl.se

Cajsa Lindberg