Tusentals Ericssonjobb bort

Ericsson redovisar en förlust före skatt på 5,4 miljarder kronor för årets första kvartal. Ericsson skall nu minska sina kostnader och tusentals jobb kommer att försvinna.
Ericsson redovisar en förlust före skatt på 5,4 miljarder kronor för årets första kvartal. Det kan jämföras med en förlust på 4,9 miljarder kronor för motsvarande period i fjol. Försäljningen minskade samtidigt med 26 procent till 37,0 miljarder kronor. För Systemsidan uppgick försäljningen under första kvartalet till 33,3 miljarder kronor, mot 44,4 miljarder kronor ett år tidigare. Rörelseresultatet för affärsområdet blev en förlust på 2,9 miljarder kronor, mot en vinst på 2,0 miljarder kronor under första kvartalet i fjol. Affärsområdet Telefoner gjorde ett nollresultat, jämfört med en förlust på 5,5 miljarder kronor ett år tidigare. Ericsson spår nu att nedgången på telekommarknaden kommer att bestå in på nästa år. Bolaget räknar med att göra en förlust för helåret 2002. Först någon gång under 2003 väntas Ericsson bli lönsamt igen. Ericssons vd Kurt Hellström säger att omkring 10 000 tjänster ska bort, varav 3 000 redan berörts. Grovt räknat kommer hälften av de nya neddragningarna att ske i Sverige, enligt Hellström.