Gener kan skydda mot arsenikförgiftning

1:48 min

Vissa befolkningsgrupper kan bättre stå emot giftiga ämnen än andra, visar en ny svensk studie.

Sedan tidigare vet vi att till exempel bakterie- och växtpopulationer med tiden anpassas för att klara av giftiga miljöer genom att vissa gener förs vidare. Men nu har forskare sett att också människogrupper har olika motstånd mot ett miljögift.

Det handlar om arsenik, som finns naturligt förekommande i delar av Anderna i Sydamerika. Arsenik är ett giftigt ämne för människor, även i mindre doser kan arsenikförgiftning på sikt leda till cancer och andra sjukdomar.

En ny studie av gener hos olika befolkningsgrupper i Sydamerika visar att grupper som bott i områden där det funnits mycket arsenik i vattnet sedan lång tid tillbaka har bättre skydd mot arsenikens skadlighet. De har en genvariant som gör att de snabbare utsöndrar arsenik från kroppen.

– Arsenik är inte något som finns naturligt i vår miljö i Sverige, men på andra håll i världen finns det. Över hundra miljoner människor lever med för mycket arsenik i dricksvattnet, säger Karin Broberg som är professor i toxikologi och är en av dem som ligger bakom studien i Anderna.

Hon tror att liknande lokala anpassningar hos befolkningsgrupper borde gå att hitta för andra giftiga ämnen än just arsenik.

– Människan har ju historiskt varit utsatt för många gifter i maten och i dricksvattnet som har funnits naturligt i vissa områden. Det kan man ju tänka sig att motsvarande anpassning har skett för andra gifter.

Att olika grupper kan ha högre tolerans för giftigt är viktigt att vi lär oss mer om, menar Karin Broberg, eftersom det gör att vi ska vara försiktiga när vi bestämmer vilka gränsvärdena för giftiga ämnen, i till exempel maten, bör vara. Om det råkar bli så att tester för att bedöma gränsvärden bara görs på en grupp som är extra tolerant, så kanske gränsvärden blir farligt högra för andra människor.