Mijöbovar tagna på bar gärning

Kustbevakningens flyg avslöjade på söndagmorgonen ett oljeutsläpp i havet mellan Bornholm och Sandhammaren i Skåne.

Det Maltaregistrerade fartyget Crystal Crown togs på bar gärning när hon släppte ut vad som beräknas vara mellan 250 liter och 2,6 kubikmeter olja i havet.

Oljebältet efter utsläppet blev närmare en mil långt, men kustbevakningen bedömer att ingen bekämpning av oljan behöver göras.

Jourhavande åklagare beslutade att fartyget får fortsätta sin färd eftersom skadorna på miljön bedöms som ringa.

Uppgifterna om utsläppet kommer att överlämnas till de maltesiska myndigheterna för fortsatt utredning.