Högt betyg till vården i Västra Götaland

Sjukvården är den del av samhället som får högst betyg av invånarna i Västra Götaland, trots att den granskas hårt och ofta ifrågasätts.

- 80 procent har mycket eller ganska stort förtroende för sjukvårdens personal. Mest negativa är dom som inte alls har haft kontakt med vården, säger Lennart Nilsson, statsvetare vid Göteborgs Universitet.

Sen 20 år tillbaka får sjukvården toppbetyg vid dom undersökningar som genomförs av institutet för Samhälle, opinion och massmedia vid Göteborgs universitet.

Det intressanta är att sjukvården får det här betyget trots att den inte minst i Västsverige fått mycket kritik. Mediebilden är en sjukvård i kris - men i själva verket är dom flesta nöjda. Det hänger inte ihop, menar Lennart Nilsson. Han inser att medierna har en uppgift att berätta om dom problem som finns - men han saknar nyanserna:

- Det är fortlöpande ett fokus på det som inte varit bra. Som bild av hur vården fungerar som helhet blir detta missvisande, säger Nilsson.

Lennart Nilsson ser en fara att en alltför ensidig rapportering kan knäcka personalen:

- Det är demoraliserande för personalen att ständigt möta enbart dom missnöjda i medierna, säger han.