God ekonomi i Trollhättan och Uddevalla

Det går bra för de båda största kommunerna i vårt område, Trollhättan och Uddevalla - i alla fall ekonomiskt.

Det finns en del tecken på att de svenska kommunerna går mot ljusare tider, men bilden är mycket splittrad. Förra året gick var tredje kommun med underskott.

Trollhättans stad slog till nödbromsen efter en ekonomisk rapprort vid den här tiden förra året. Varningsklockan hade ringt och Trollhättan fick till slut ett överskott för åttonde året i rad, men priset var tuffa nedskärningar.

Årets första kvartalsrapport är en muntrare läsning. Nämnderna inte bara följt sin budget, de ligger bättre till än budgeten.

I Uddevalla kommun går ekonomin på räls och efter första kvartalsrapporten tror ekonomiavdelningen nu på ett överskott på 44 miljoner kronor för hela året, det är nästa tre gånger bättre än budgeten.

Gemensamt för kommunerna är att statsbidragen ökat, att de fått in mer än beräknat i skatt -trots arbetslösheten- och att politikernas budskap till nämnderna om ekonomisk disciplin nu tycks ha gett resultat.

Men allt är inte rosenrött. Tunga förvaltningar som omsorg i Trollhättan och barn- och ungdom i Uddevalla har fortfarande svårt att få pengarna att räcka.
Bosse Adriansson