Oklar effekt av handel med utsläpp

1:46 min

Handelssystemet för utsläppsrätter av koldioxid i EU fyller tio år. Men det är oklart om det verkligen har bidragit till att minska utsläppen.

Företag som minskar sina utsläpp kan sälja sina utsläppsrätter till dem som har svårare att dra ner på användningen av fossila bränslen. Men om systemet nått avsedd effekt är osäkert.

– Nej, jag tror inte att utsläppshandeln har gjort särskilt mycket för att minska utsläppen, säger Lars Zetterberg, forskare på Svenska miljöinstitutet som har följt utsläppshandeln sedan den infördes.

Det är svårt att veta säkert vilken roll utsläppshandeln har haft för att minska koldioxidutsläppen, menar Lars Zetterberg. Han har inte bara följt utvecklingen utan även varit med och designat utsläppshandelssystemet när det infördes. Andra faktorer som ökad användning av förnybar energi, koldioxidskatter och så vidare kan ha spelat lika stor, eller kanske ännu större roll.

Själva handeln med utsläppsrätter i sig kan inte minska utsläppen, men meningen är att antalet utsläppsrätter successivt ska bli färre och därmed bli dyrare. Då blir det troligen också mer intressant att satsa på fossilfri teknik.

Men antalet utsläppsrätter har inte minskat. I stället finns alldeles för många vilket pressat ner priset och gjort det mindre intressant att satsa på ny miljöteknik.

Prissättningen är ett problem tycker Lars Zetterberg, men systemet har varit framgångsrikt på andra sätt och bland annat fungerat som inspiration för andra länder.

– Till exempel har USA infört utsläppshandel i Kalifornien. Kina har infört det i flera städer och planerar nu att införa det nationellt, det tycker jag har varit de viktigaste framstegen.

För att höja priset på utsläppsrätterna vill EU-kommissionen frysa ett stort antal utsläppsrätter, en fråga som nu diskuteras inom parlamentet och bland EU-ländernas ledare.

En som är mer skeptisk till hur utsläppshandelssystemet har utvecklats är professor Björn-Ola Linnér vid Centrum för klimatpolitisk forskning.

– Utsläppshandel var en väldig bra tanke i teorin, men i praktiken var den väldigt svår att genomföra, motståndet skulle bli alltför stort om man skulle gjort på ett sätt som fått verkligt stor effekt, säger han.