Västmanlands Idrottsförbund föredrar en kvinna

Den 20-22 maj så har Riksidrottsförbundet, RF, sin årsstämma i Aros kongresscenter i Västerås. Den största frågan är vem som blir ny ordförande. Två kandidater är nominerade, dels Karin Mattsson och dels Lars Liljegren. Västmanlands idrottsförbund har valt att nominera det kvinnliga alternativet.

- Hon är en välgörande avvikande individ i den här mycket äldre mansdominerande verksamheten, säger Hans Avelin som sitter i styrelsen.

Frågan om vem som ska ta över ordförandeposten i RF efter avgående Gunnar Larsson delar idrotts-Sverige i två läger. 33-åriga Karin Mattsson har bland annat stora förbund som fotboll, ridsport och ishockeyn i ryggen. 58-årige Lars Liljegrens stöd kommer bland annat från Stockholm idrottsförbund och specialförbund som handbollen och motorsporterna.

- Till och börja med så är Karin Mattsson vice ordförande. Och till det så har hon suttit i RF:s styrelse i tio år. Hon har också under den här perioden haft tunga uppdrag inte minst när det gäller Handslagets sjösättande, som är en av de största enskilda satsningar som gjorts inom idrottsrörelsen, säger Hans Avelin.

Hans Avelin tycker att Karin Mattsson har skött sina uppdrag väl och han anser att det vore galet om inte RF tar chansen till att rösta fram en ung kompetent kvinna på så en mansdominerad post.

- Hon har en mjukare hållning till föreningslivet. Hon är också klart förankrad i föreningslivet inte minst genom sin ungdom, säger Hans Avelin som tror att hon skulle klara av uppdraget på ett bra sätt.

- Det är jag fullständigt övertygad om. Jag har aldrig vid något tillfälle sett att hon blivit ställd i en fråga och rusar inte på med svaren.