Svårt för flyktingar att få arbete

Flyktingar har stora problem att komma in på arbetsmarknaden och skaffa egen försörjning. Det visar en kartläggning som Dagens Nyheter har gjort av dem som fick permanent uppehållstillstånd i Sverige 2004. 

15 470 personer av dem som fick permanent uppehållstillstånd 2004 är fortfarande folkbokförda i Sverige och i arbetsför ålder. Drygt tio år senare har inte ens hälften av dem en inkomst över 13 000 kronor i månaden.

Medianinkomsten för flyktingarna är 11 100 kronor i månaden, att jämföra med 23 700 kronor i månaden för hela befolkningen i Sverige. Minst tre av tio får ekonomiskt bistånd.

Särskilt låg är medianinkomsten för de 3 771 personer som kom till Sverige som anhöriginvandrare 2004: 4 500 kronor i månaden.

– Ett stort problem i Sverige är att det finns svårigheter i att ta fasta på vilken utbildning man har och validera den. Där finns möjligheter till förbättringar, säger Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, till Dagens Nyheter.