Föreningen Djurskyddet behöver hjälp

Föreningen Djurskyddet, som har hand om begravningsplatsen för smådjur vid Skogsholm strax norr om Visby, vill ha hjälp av Gotlands kommun.

Brunnen har för dålig kapacitet, vilket gör att kyrkogården blir blir alltför torr sommartid. Vägen in till kyrkogården, ett par hundra meter öster om brandstationen, är i så dåligt skick att man fått många klagomål. Planer finns också att kommunen ska dra in vägunderhållet.

Nu vill föreningen få tillgång till en vattenpost med större kapacitet - och att kommunen även fortsättningsvis sköter vägen, eftersom man också utnyttjar delar av den till tunga transporter.