Swedish Meats ska börja mala kadaver

Från och med i höst ska Swedish Meats animaliska biprodukter, bland annat kadaver, malas och syrakonserveras innan de skickas vidare med transport.

Produkterna ska ansättas med myrsyra och lagras i en silo vid slakteriet på Skarphäll i Visby, och sedan köras i slutna tankbilar för förbränning på fastlandet.

Företagets teknikchef Mats Larsson, säger att den nya processen gör att dagens risk för lukt och smittspridning vid hantering och transport försvinner.

Idag transporteras kadavren hela med lastbil till en anläggning i västergötland.