Museum hotas av nedläggning

Kronobergs regementsmuseums samlingar riskerar att skingras.
När försvaret från årsskiftet inte längre står för hyran av de nuvarande lokalerna på I11-området blir det kärvt för museets ekonomi. En stiftelse har bildats som arbetar för att bevara regementsmuseet, antingen på nuvarande plats eller någonstans i centrala Växjö. En lösning kan också bli samarbete med flera andra småmuseer om gemensamma lokaler. Regementet har 400 års historia, först på Kronobergshed och sedan i Växjö, och är länets näst äldsta institution efter Kyrkan.