Kvinna fick rätt mot Försäkringskassan

En kvinna från Uppsala som fått sitt aktivitetsstöd indraget när hon begärt ledigt i samband med att hennes pappa gick bort, får nu rätt mot försäkringskassan i Kammarrätten.

Försäkringskassan menade att ledigheten inte föll inom ramen för en så kallad kortare ledighet. Varpå kvinnan överklagade Försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten och fick rätt. 

Försäkringskassan överklagade i sin tur ärendet vidare i Kammarrätten, som nu alltså går på kvinnans linje. Enligt Kammarrätten har Försäkringskassan inte rätt rätt att själva avgöra eller ompröva en ledighet som redan beviljats av Arbetsförmedlingen.