Risk för större brand på värnamoskola

Resterna av en mindre brand upptäcktes igår kväll på Rörstorpsskolan i Värnamo.

Någon har tänt eld under en av bänkarna invid skolbyggnaden.

Det fanns viss risk för spridning och händelsen är nu polisanmäld.