Oljeutsläpp vid Sandhammaren

På söndagsmorgonen såg kustbevakningens flyg ett ungefär en mil långt oljeutsläpp mitt emellan Sandhammaren och Bornholm.

Enligt Kustbevakningen kommer utsläppet från det Maltaregistrerade fartyget Crystal Crown som släppt ut upp till 2,6 kubikmeter olja i havet.

Man kommer inte att sätta in några oljebekämpande åtgärder eftersom oljan är lättflyktig och kommer att lösas upp av sig själv.

Bengt Vikbom, vakthavande befäl vid Kustbevakningen i södra regionen, säger att det inte någon risk för att oljan kommer att nå stränderna.

Prover på oljan har tagit för att säkra eventuella bevis. Åklagare kommer att lämna över uppgifterna om utsläppet till de maltesiska myndigheterna för fortsatt utredning.