Färre sjukskrivningar i Markaryd

Ett nytt arbetstidssystem som införts inom omsorgen i Markaryds kommun har minskat sjukskrivningarna bland personalen.
Ett 30-tal anställda på fyra avdelningar inom äldreomsorgen i Strömsnäsbruk arbetar nu enligt den så kallade tre-tre-modellen, som innebär att de jobbar tre dagar och sedan är lediga tre dagar enligt ett rullande schema. Det förändrade arbetssättet infördes som ett ettårigt projekt med start i oktober förra året. Efter drygt sex månader säger persoanlen på två av avdelningarna att de mycket sällan är sjukskrivna.