Big Eyes - Tim Burton målar verkligheten med bred pensel

0:50 min

Tim Burton överger fantasin för verkligheten och en historia som tar avstamp i 50-talets USA. En fantastisk historia om konstnären Margaret Keanes liv. Hon målade naiva bilder på barn, nådde stor framgång, men hennes man lurade omvärlden att det var han som målat tavlorna. Bra historia, där betyget dras ned något av överspel och ett lite sackande tempo en bit in i filmen. (Premiär 6 mars).
Betyg: 3