Skogsplantor ska rädda Kinas bergsområden från erosion

Efter svåra översvämningar i Kina 1998 infördes avverkningsförbud i skogarna i bergsområdena runt Yangtsefloden. Nu planterar man skog för att binda jorden med stöd av den kinesiska staten, FN och miljöorganisationer.

I byn Hui Long Chun i Sichuanprovinsen pågår planteringsarbetet på bergssluttningarna för fullt.

På en av sluttningarna i bergen så planteras det nu cypresser. Syftet är att förhindra erosionen i bergen. De är ganska kala numera, tidigare var de skogsklädda.

”Växtligheten återkommer och binder jord och vatten”
Man kan se att erosionen verkligen utgör ett problem för överallt ligger grusmassor och stora stenar på vägarna som har fallit ner från grussluttningarna.

– Hittills i år har vi planterat 90 hektar, säger Yang Tianhua, som leder arbetet med skogsplantering i området.

Nere i byn finns en plantskola för att få fram nya plantor. Totalt planteras 1 000 hektar per år i det här distriktet.

– Eftersom sluttningarna är så branta har vi stora problem med erosion. Nu gör återbeskogningen att växtligheten återkommer och binder jord och vatten, säger Yang Tianhua.

Här är huvudsyftet att hejda erosionen, men i hela Kina försöker man också öka skogsproduktionen.

– Kina står för den största skogsplanteringen i världen men för skogsproduktion är det till största delen fråga om monokulturer av eukalyptus, poppel, gran och tall, säger doktor Zhu Chunquan, som har kartlagt Kinas skogstillgångar.

”Vi måste minska trycket på naturskogarna”
På de här sluttningarna planteras ett tiotal inhemska trädslag förutom cypress, lärk, björk, lönn och olika sälgarter.

– Kina avverkar naturskogar i snabb takt och arealen minskar hela tiden. 80 procent av de statliga skogsföretagen har nu inte kvar någon skog att avverka, säger doktor Zhu Chunquan.

Samtidigt importeras en stor del av Kinas virkesbehov från andra länder, ibland från olagliga avverkningar.

– Vi måste minska trycket mot naturskogarna, överge monokulturer och satsa på inhemska arter, säger doktor Zhu Chunquan.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se