Norrköping

Klimatanpassningen stor utmaning för kommunerna

2:13 min

Finansiering av klimatanpassning är en stor utmaning för Sverige men det är oklart vem som ska stå för kostnaderna. Det framgår i en rapport som forskare på SMHI har skrivit på uppdrag av regeringen.

Mycket av ansvaret för klimatanpassning hamnar på kommunerna, men för att de ska kunna klara det behöver de hjälp, enligt Lotta Andersson som är en av rapportförfattarna.

Rapporten målar en mörk bild av framtiden med mer skyfall, översvämningar, torka, nya sjukdomar och värmeböljor. Förändringar som samhället måste vara förbered på.

Klimatförändringarna kräver anpassning av samhället på många områden men bara anpassningar som behövs i städerna beräknas kosta uppemot 300 miljoner kronor per år. Det är pengar som många kommuner inte har.

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP), som besökte SMHI i Norrköping och tog emot rapporten, betonade vikten av klimatanpassningarna men gjorde samtidigt klart att kommunerna får stå för kostnaderna själva.