Tjecker får ersättning efter 37 år

Efter 37 år utbetalas ekonomisk ersättning till de anhöriga till tjecker som dödades under den sovjetiska inmarschen 1968 liksom till tjecker som skadades. Det unika beslutet har fattats av det tjeckiska parlamentet.

I augusti 1968 ockuperades Tjeckoslovakien av trupper från Warszawapakten under ledning av Sovjetunionen.

Under de två första veckorna av ockupationen dödades 72 tjecker, 266 personer sårades allvarligt och 436 personer skadades.

Nästa alla partier röstade för
Beslutet i denna sega fråga har nu tagit av det tjeckiska parlamentets båda kamrar, alla politiska partier utom det kommunistiska röstade för skadeståndet.

De dödades familjer ska i skadestånd få 150 000 tjeckiska kronor, motsvarande 46 000 svenska kronor.

De som skadades svårt och invalidiserades under den sovjetiska inmarschen ska få cirka 20 000 svenska kronor i ersättning och de tjecker som skadades lindrigare omkring 8 000 kronor.

Överhuset ville ge högre ersättning
Det tjeckiska parlamentets överhus ville att ersättningarna skulle vara tre gånger högre men underhuset gick emot det förlaget med hänvisning till att kommunismens offer i så fall skulle få högre skadestånd av nazismens offer.

Det är den tjeckiska staten som kommer att betala ut skadestånden.

Det blev alltså inget av förslagen att Tjeckien skulle begära skadestånd från de länder som deltog i ockupationen, alltså Sovjetunionen, DDR, Polen, Bulgarien och Ungern.

Inte heller förslaget att ta pengar från det kommunistiska partiets kassa godkändes.

Kjell Albin Abrahamson, Warsawa
kjell_albin.abrahamson@sr.se