Fortsatt diskussion om bryggeri i Visby hamn

0:32 min

Regionstyrelsen på Gotland vill fortsätta förhandlingarna med bryggeriföretaget Spendrups om att omvandla gamla hamnterminalen i Visby till bryggeri.

Tjänstemännen på regionens ledningskontor föreslog att det avtal som finns med Spendrups om ett bryggeri i hamnen skulle sägas upp, eftersom en sanering av den förorenade marken beräknas kosta 39 miljoner kronor.

Men politikerna säger att en sanering måste ändå göras, och fortsätter förhandlingarna med Spendrups.