Psykiskt sjuka i studie om pengar eller piller

1:42 min

Pengar kan vara en bättre medicin än piller för en del personer med psykisk ohälsa. Det visar en nyligen avslutad forskningsstudie som pågått i Karlskrona.

Under nio månader fick 100 personer som lever på marginalen ekonomiskt och som lider av psykisk ohälsa ta emot 500 kronor i månaden. Till exempel ingick personer med sjukdomar som schizofreni, psykos, tvångssyndrom och allvarliga depressioner i studien. 

Pengarna fick deltagarna spendera som de ville, utan krav på redovisning eller motprestation. Bland annat användes pengarna till att köpa träningskläder, gymkort, träffa vänner och barnbarn, middagar och bowlingträffar.

Välmåendet ökade
Deltagarnas välmående mättes både innan, under och efter studien, och resultatet jämfördes sedan med en referensgrupp som inte fått pengar.

– Det var stora skillnader i gruppen som fick pengarna jämfört med den grupp som inte fick pengar, där det inte skedde några förändringar, säger Alain Topor, vetenskaplig ledare för studien.

Mindre depression och ångest
Alain Topor berättar att det i genomsnitt gick att se betydliga förbättringar i pengagruppen när det gällde ångest och depressionssympton, något som inte märktes i referensgruppen.

– Dessutom tillkom något som förvånade oss väldigt mycket och som vi inte alls förväntade oss. Det var att antalet dagar som de personer hade i sluten psykiatrisk vård minskade kraftigt under studiens gång, säger Alain Topor. 

Kan man då säga att pengar kan vara en bättre medicin än piller för vissa? 

– Jag tror att för vissa människor kan pengar vara en väsentlig del i att de får en bättre psykisk hälsa. Det visar sig att en del av det som vi inom psykiatrin tror är psykiska problem kanske är sociala problem. Man har inte råd att ha ett socialt liv, säger forskningsledaren Alain Topor.

Här kan du läsa hela rapporten om studien "Pengar, vänner och psykiska problem".