Miljöministern pressas om att göra Natura 2000 vid Ojnare

1:37 min

Riksdagsledamoten Jens Holm (V) vill veta om miljöministern Åsa Romson (Mp) tänker skynda på att göra Natura 2000-område av Nordkalks mark vid Ducker i Bunge.

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson sa i en debatt med dåvarande miljöminister Lena Ek i Sveriges Radio i augusti 2012 att hon vill att regeringen gör Nordkalks mark i Ojnareskogen till Natura 2000-område.

- Du borde i dagsläget utpeka detta till ett skyddat område. Varje dag på den här regeringens bord har ju möjligheten funnits att skydda området och det kanske är någonting som ni borde ha funderat på.

Och just nu har den här regeringen möjligheten att skydda området på det sättet som Romson menade då.

Vänsterpartisten Jens Holm tar i den skriftliga frågan i riksdagen upp att regeringen ska besluta om nya Natura 2000-områden och att Länsstyrelsen på Gotland har föreslagit att hela området i Ojnareskogen, alltså även Nordkalks mark, ska bli skyddat Natura 2000-område.

Samtidigt är det i slutet av mars och i april förhandlingar i Mark- och miljööverdomstolen om båda företagen Nordkalk och SMA Minerals stenbrytning i området.

Vänsterpartisten Jens Holm är orolig att processen med nya Natura 2000-områden drar ut på tiden och frågar därför miljöminister Åsa Romson om hon avser att "påskynda processen med bildande av nya och utvidgade Natura 2000-områden, eller på annat sätt skyndsamt verka för skydd av de unika naturområden vars värden hotas av exploatering på norra Gotland?".

Jens Holm tar också upp att Naturvårdsverket har påtalat för regeringen att de intilliggande Natura 2000-områden som redan finns där kan antas skadas av stenbrytningen. Regeringen kan då överpröva verksamheterna.

Detta är under beredning på miljödepartementet men Åsa Romson har tackat nej till en intervju.