Pendling ökar

Aldrig förr har så många pendlat från och till Jönköping för att komma till sina jobb.
De som pendlar till Jönköping är nu över 8 000 och den siffran har ökat stadigt sedan 1994, det visar siffror som utredningsenheten på stadskontoret i Jönköping tagit fram. Även utpendlandet ökar. Antalet som pendlar från Jönköping till jobb i annan kommun är snart uppe på samma nivå som inpendlarna, knappt 6000. Staffan Johansson på stadskontoret säger till nyheterna att en förbättrad konjunktur och godare kommunikationsmöjligheter förmodligen ligger bakom ökningarna. Han spår en fortsatt stegring, framför allt till och från Vaggeryd, Mullsjö och Habo.