Utredning om stopp för vinster i välfärden

2:19 min

Regeringen vill stoppa privata vårdföretag och skolor från att ta ut vinster i sina företag. Idag har de bestämt att en särskild utredare ska undersöka vilka regler som ska gälla för sådana företag i framtiden.

Klicka här om du vill veta mer

- Vi ger i uppdrag till utredaren att ta fram förslag till regelverk som säkrar att resurserna inom välfärden används till det de är avsedda för, säger regeringens civiliminister Ardalan Shekarabi.

Nu för tiden finns det privata företag som sköter bland annat skolor och vårdcentraler. Det mesta av deras pengar kommer från de skatter som folket betalar. Skattepengarna ska användas till att betala lärare, vårdpersonal och annat som kan behövas.

Skattepengar blir privata vinster
Om det blir pengar över i verksamheten kan företagens ägare få ta ut de pengarna i vinst. Så fungerar det idag. Regeringen är kritisk till att ta ut mycket vinstpengar från företag som får skattepengar. Ägarna till en del företag har valt att ta ut vinst till sig själva istället för att använda pengarna till barnen eller de gamla, menar regeringen.

Barn och gamla kan drabbas
Det har hänt att barn i förskolor inte har fått tillräckligt med mat och att gamla människor inte fått den hjälp de har rätt till. Det är sådana företag regeringen vill sätta stopp för. Pengar som betalats in som skatter ska användas på rätt sätt, säger regeringen, och inte gå till privatpersoner.

Lättare för ideella att starta företag
Regeringen vill också undersöka hur det ska bli lättare för föreningar och ideella organisationer att få sköta skolor och vård. Därför ska en utredare nu ta reda på vilka regler som ska gälla i framtiden. De nya reglerna ska inte bara gälla skolor och förskolor, äldreboenden och hemtjänst, De ska också gälla för till exempel missbruksvård och asylboenden. och personliga assistenter.

Utredningen får kritik
Den här utredningen har också fått kritik, bland annat från Håkan Tenelius som jobbar för de privata vårdbolagen. Han säger att privata företag oftast har en bättre vård än de som kommuner och landsting ansvarar för.
- Att kvaliten skulle vara lägre inom privat driven vård och omsorg där visar ju tvärtom mätningarna att kvaliteten snarast är högre i de privata alternativen.